Εγγυήσεις,Service,Επιστροφές προϊόντων

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - SERVICE - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

Το  δίκτυο Fixit  μέσω των αποκλειστικών συνεργατών του σας παρέχει εγγυημένα 100% ικανοποίηση για τις αγορές σας και after sale support. Στα  καταστήματα- μέλη  λειτουργεί τμήμα εγγυήσεων, επισκευών-service εργαλείων-μηχανημάτων ώστε να μην τρέχετε μακριά αν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση βλάβης αλλά και για την καθιερωμένη συντήρηση που χρειάζονται κάποια μηχανήματα ώστε να αποδίδουν διαχρονικά στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

·         Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).

H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω:

 

·     

 • Φυσιολογική φθορά
 • Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, ιμάντες, ελαστικοί τροχοί, κλπ.).
 • Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.
 • Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).
 • Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, η αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την               ενδεικνυόμενη.
 • Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων).
 • Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από τον κατασκευαστή ή βλάβη που έχει               προκύψει από επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία των αντιπροσωπειών.
 • Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.
 • Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες                   χρήσης του).
 • Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.
 • Βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου.
 • Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη  που έχει προκύψει από επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κ.λ.π.

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  


Σε περίπτωση που ο πελάτης/συνεργάτης του δικτύου  θέλει να κάνει επιστροφή εμπορευμάτων, για οποιοδήποτε λόγο, τότε πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 
Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία εγγράφως ή με email για τα εμπορεύματα που θέλει να επιστρέψει δίνοντας όλα τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τον κωδικό  του εμπορεύματος
 • Την ποσότητα
 • Τον λόγο της επιστροφής

Αφού ο εκπρόσωπος της εταιρίας μας καταγράψει τα εμπορεύματα  που ο πελάτης θέλει να επιστρέψει, θα τα προωθεί στο αρμόδιο τμήμα και αυτό θα κρίνει ποια από αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν αποδεκτά από την εταιρία μας. Τότε θα ενημερώνεται ο πελάτης εγγράφως ποια εμπορεύματα μπορεί να επιστρέψει και ποια δεν γίνονται αποδεκτά παραθέτοντας την κατάλληλη αιτιολογία.   
- Στην περίπτωση πελατών εντός αττικής, μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, θα ενημερώνεται ο οδηγός της εταιρίας μας για να παραλάβει τα προϊόντα προς επιστροφή που έχουν γίνει αποδεκτά από την εταιρία μας και μόνο αυτά. Ο οδηγός δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα προς επιστροφή εκτός αν του έχει δοθεί εντολή από την εταιρία.  
- Στην περίπτωση πελατών εκτός αττικής, μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, ο πελάτης θα μπορεί να επιστέψει τα προς επιστροφή προϊόντα που έχουν γίνει αποδεκτά από την εταιρία μας και μόνο αυτά με το πρακτορείο του ή με την επόμενη επίσκεψη του πωλητή μας. Ο πωλητής δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα εκτός αν του έχει δοθεί εντολή από την εταιρία. Εάν ο πελάτης αποστείλει προϊόντα στο πρακτορείο χωρίς να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία, δεν θα γίνεται η παραλαβή από την εταιρία μας και θα δίνετε στο πρακτορείο εντολή επιστροφής στον πελάτη. 
Αν ο πελάτης επιστρέψει εμπορεύματα που δεν έχουν γίνει αποδεκτά από την εταιρία θα τιμολογούνται και θα παραδίδονται ξανά στον πελάτη.  

 

Προσοχή σε κάθε περίπτωση  η χρέωση των μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη. 


Προϋποθέσεις αποδοχής εμπορευμάτων


Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να γίνονται αποδεκτά είναι οι παρακάτω:


- Τα εμπορεύματα  θα πρέπει να επιστρέφονται στην εταιρία εντός 60 ήμερων από την ημερομηνία αγοράς τους

- Τα εμπορεύματα δεν θα πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, χτυπημένα και η συσκευασία τους να βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση.

- Τα ελαττωματικά εμπορεύματα θα γίνονται δεκτά μόνο όταν η βλάβη προκλήθηκε από κατασκευαστικό ελάττωμα του εργοστάσιου και όταν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά και για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. 

- Τα εμπορεύματα που είναι σε προσφορές δεν επιστρέφονται.

 


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής εμπορευμάτων, παρόλο που έχει συναινέσει για την επιστροφή τους, όταν αποδειχτεί μετά την παραλαβή και την εξέταση τους ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.